Mehmet Seven Kimdir?

Mehmet Seven Kimdir,Hacı, Hafız, Türk din bilgini (İstanbul, ? – 1932’den sonra). Medrese öğrenimi gördü, ayrıca Hacı İbrahim Efendinin Koska’daki Darüttalim mektebinde okudu.

Camilerde imamlık, ortaokullarda öğretmenlik yaptı. Çoğunluğu Abdullah Cevdet’in İçtihat’ında olmak ü-zere birçok dergiye yazılar yazdı. Huzur derslerine katıldı. Nasuh paşa mektebine müderris oldu (1910); Ayasofya camiinde dersiamlıkta bulundu (1920).

Cumhuriyetin ilânından sonra Sultanselim’de açılan i-mamhatip okulunda kelâm ve tarih dersleri verdi. İlerici ve yeniliği seven bir kimseydi. Bütün saldırılara ve karşı koymalara rağmen, Göztepe camii imam ve hatibiyken cemaata Türkçe namaz kıldıran ilk imam oldu.

Dergilerdeki yazılarında bu düşünceyi savundu. Son yıllarında, arı Türkçe ile yarı manzum bir tefsir ve İsa peygamberin hayatı hakkında bir inceleme hazırlıyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir