Mehmet Şükrü Saraçoğlu Kimdir?

Mehmet Şükrü Saraçoğlu Kimdir? Türk devlet adamı (ödemiş, İzmir 1887 – İstanbul 1953). İzmir idadisinden sonra İstanbul’da Mektebi Mülkiyeyi bitirdi (1909).

İzmir’de maiyet memuru olarak görev aldı (1909). İzmir sultanîsinde matematik öğretmenliği yaptı. Bir süre İzmir ittihat ve Terakki Ticaret mektebi müdürlüğünde bulundu (1911). İzmir vilâyeti adına İsviçre’ye gönderildi (1915). Burada Siyasî ilimler okulunu bitirdi. İsviçre’de bulunduğu sırada Türk Talebe cemiyetini kurdu ve başkanlığını yaptı. Cemiyetin görüşlerini açıklamak üzere fransızca bîr dergi çıkardı.

Yunan askerlerinin İzmir’e çıkışını haber alınca bir İtalyan gemisiyle geri döndü. İzmir’e gelince Aydın Mücadele cephesine katıldı (1920). T.B.M.M.’nin ikinci döneminde İzmir mebusu seçildi (1923). Fethi Bey (Okyar) kabinesinde maarif vekili oldu (1925). Yunan hükümetiyle görüşmeleri yürütecek olan Muhtelit Mübadele komisyonu başkanlığına getirildi (1926). ismet Paşanın (İnönü) kurduğu üçüncü kabinede maliye vekilliğine tayin edildi (1927).

Dört yıl süren bu görevi sırasında barem ve emeklilik kanunlarını çıkardı. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra İktisadî konulardaki bazı temasları tamamlamak için A.B.D.’ye gönderildi (1931). Osmanlı borçlarının tasfiyesiyle ilgili taksit meselelerini çözümlemekle görevlendirilen komisyona başkanlık etti (1932-1933). Adliye vekili olarak tekrar kabineye girdi (1933).

Bu görevi sırasında hâkimler, icra iflâs, avukatlar, iş esasına dayalı cezaevleri kanunlarını gerçekleştirdi, İmrali cezaevini kurdu. Celâl Bayar’ın birinci kabinesinde hariciye vekili oldu,. Refik Saydam hükümetinde de görevine devam etti. Refik Sâydam’ın ölümü üzerine başbakanlığa getirildi (1942). 1946’da başbakanlıktan çekildi ve T.B.M.M. başkanlığına seçildi (1948). C.H.P. 1950 seçimlerini kaybedince seçilemeyenler arasında siyasî hayattan çekildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir