Mehmet Yazıcıoğlu Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Mehmet Yazıcıoğlu Kimdir,Türk şairi (öl. 1451).

Mehmet Yazıcıoğlu Hayatı

Yazıcıoğlu Ahmed Bican Efendinin kardeşi, öğrenimini İran ve Maveraünnehir’de yaptı.

Ankara’ya gelerek Hacı Bayram Veli’nin öğrencisi oldu.

Gelibolu’da bir zaviye yaptırdı ve ölümüne kadar burada kaldı.

Mehmet Yazıcıoğlu Eserleri

Risale-i Muhammediye (dinî ve tasavvufî konularda risaleleri içine alır); Envar-ül-Aşikin (Âşıkların Işıkları) [peygamberlerin hayatını anlatır]; Oğuzname; Saltukname; Siyasetname.

Bir cevap yazın