Melek Mehmed Paşa

Melek Mehmed Paşa (Bosna 1719 – İstanbul 1801) Türk devlet adamı.Fındıklık Süleyman Paşanın oğlu. Babasının görevli olduğu Taman’da denizcilik hizmetine girdi (1735). İstanbul’a dönünce Tersane kethüdalığı ile görevlendirildi.

Sonra beylerbeyi rütbesiyle kaptanıderya oldu (1751). Bir süre sonra bu görevden alındı (1754); Selânik sancağına gönderildi (1755).

Mustafa III tahta çıkınca Mehmed Paşaya nişancılık görevi verildi. Ahmed III’ün kızı Zeyneb Sultan ile evlendirildi, önce Vidin, sonra Belgrad muhafızı (1763), sadaret kaymakamı (1764), Rumeli valisi (1765), tekrar kaptanıderya (1766) oldu.

1769’da Hotin, 1776’da Belgrad valisi, 1779’da Mora muhassılı, Eğriboz muhafızı, Kandiye muhafızı, Vidin muhafızı (1785) olarak gcrev yaptı.

Selim Iirün tahta çıkışıyla görevinden alındı, Kandiye valiliğine tayin edildi. Sonra sadrazam oldu. O sırada vezirlerin en eskisi olduğu için Şeyhülvüzera unvanıyla anıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir