Meliddu Krallığı | Tarih Bilgileri |

Meliddu Krallığı Hitit devletinin yıkılışından bir süre sonra bugünkü Malatya şehrinde kurulan krallık (M. ö. VII. yy. sonuyle VIII. yy. başları).

Bunun Geç Hitit şehir devletlerinden biri olduğu Asur ve Urartu devletlerine ait çivi yazılı vesikalarda ve Arslantepe’de yapılan fransız kazılarında bulunan kitabeler gösterir.

Ayrıca Arslantepe’de Meliddu krallığına ait dikdörtgen planlı, sağlam duvarlarla çevrili bir saray ortaya çıkarıldı.

Saraya anıtsal aslan heykelleri bulunan bir kapıdan girilir ve geniş bir avludan sonra kralın özel odalarının toplandığı hilani planlı bir yapı yer alır.

Kapının sağ ve solüyle, iç avlu kabartmalarla süslüdür Bu kabartmalar üzerinde kral Şulumeli’nin adının, hem kabartma, hem de kazıma suretiyle yazıldığı tespit edildi.

Böylece kabartmaların aynı adı taşıyan ikinci bir kral tarafından da kullanılmış olduğu anlaşıldı.

Meliddu krallığı, Asur ve Urartuların devamlı saldırılarına uğrayarak kısa bir süre sonra yıkıldı.

Bir cevap yazın