Melikül Kamil

Melikül Kamil 1192’de Arslan Yürekli Richard’dan şövalye unvanını aldı. Latinler Dimyat’ı tehdit ettiği sırada, Melikül kâmil babasının yerine geçti. 1219’da Latinler Dimyat’ı alınca, karargâhını Nil’in doğu kolu üzerindeki Mansura’da kurdu (1221), yaptığı barış teklifleri reddedildi. Kahire üstüne yürüyen ve Nil’in taşması yüzünden Dimyat ile irtibatı kesilen frank ordusunu teslim aldı.

Bir mütareke yapıldı, Franklar Dimyat’ı boşalttılar. Melikülkâmil, Şam’daki kardeşi El-Melikül muazzam’ın entrikaları karşısında Latinlerle ittifak yapma çareleri aradı, Friedrich II ile ilişki kurdu, ona 1229’da Kudüs’ü bıraktı. Kudüs, 1240 yılına kadar Frankların elinde kaldı.

Kâmil, Şam’ı ve Mezopotamya’yı öteki Eyyubîlerin elinden aldı. Fakat Anadolu Selçuklularına karşı başarısız bir mücadeleye girişti ve Yemen’de başka bir hanedanın kurulmasını sağladı (Resulîler). Kâmil, usta bir diplomattı. Friedrich II gibi o da bilimle ve felsefeyle ilgilendi, Mısır’ın sulama sistemini düzeltti ve Kahire kalesini tamamlattı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir