Menakıbname Nedir,Kısaca | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Menakıbname Nedir,Kısaca,Menkıbeleri konu edinen eserlerin ortak adı.

Menakıbname, özellikle tasavvuf edebiyatında yaygın olan bir türdür.

Menakıbname Hakkında Kısaca Bilgi

X. yy.dan sonra gelişmeye başladı.

Tarikat ulularının ermişlerin, şeyhlerin olağanüstü işlerini, başarılarını konu edinen eserler yazıldı.

Menakıbnamelerde işlenen olaylar, tarih ve bilim bakımından güvenilir nitelikte kesinlik taşımaz; fakat içinde yazıldıkları toplumun inançlarını, hayatlarını, gelenek ve göreneklerini yansıtır.

Türk. İran ve arap ülkelerinde yaygın olan menakıbname yazımı, zamanla dini bir nitelik kazandı.

XVI. Yüzyıldan sonra İran’da şiî inançlarını, Ali ve evladı sevgisini konu edinen menakıbnameler yazıldı.

Menakıbnameler, tarikatlar arasındaki görüş ve inanç ayrılıklarını gösterdiğinden, tasavvuf tarihi bakımından önemlidir.

Bugün menkıbnameler, daha çok toplumların gelenekleri, görenekleri ve inanç düzenleri üstünde çalışan araştırıcıların başvurdukları kaynaklardır.

Bir cevap yazın