Menşei Küttabı Askeri

Menşei Küttabı Askeri bab-ı seraskeride katip yetiştirmek için açılmış okul.Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra ordu hizmetinde çalışacak görevliler, bu okulda yetiştirildi. Okula mülki ve nizami rüştiye mezunlan alınırdı, öğretim süresi üç yıldı.

Okulda tatbikatı kavaidi arabiye (arap dili kuralları uygulanması), Baharistan, ilmi hesap, kavaidi osmaniye (osmanlıca kuralları), coğrafyayı umumi, tarihi osmani, tarihi umumi, mecelle, hüsnühat ve imlâ öğretilirdi. 1

880’e kadar öğretime İstanbul Babıseraskeri binasında devam eden okul, sonra bugünkü Eczacılık ve Dişçilik fakültesi binasına taşındı. Bir süre daha öğretim yaptıktan sonra kapatıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir