Mercan Balıgı Nasıl Yakalanır,Yakalanır | Balık Avı |

Mercan Balıgı Nasıl Yakalanır

Mercan Balıgı Hakkında Bilgi,Mercan balıgı denizlerin kayalık ve taşlık yerlerinde bulunur.

Yaşadığı taş veya kayaların renginden biraz alır.

Mercan Balıgı Özellikleri

Genellikle sırtı koyu, yanları açık pembedir.

Karın kısmı beyazdır.

Vücuduna oranla başı küçüktür.

Kafa alnından burnuna doğru dik iner Başı yer yer kırmızı ve altın yaldızlıdır.

Gözleri büyük ve birbirine yakındır.

Balığın her tarafı gümüş gibi parlar.

Yukarıda sayılan bütün renkler balık sudan çıktıktan sonra yavaş yavaş kaybolur.

Vücudu kalın pullarla örtülü olan mercanın çeneleri bütün taş balıkları gibi, çok kuvvetlidir.

Küçük İstakoz ve yengeçlerin kabuklarını kuvvetli çeneleriyle kırarak rahatça yer.

Bu kuvvetli çeneler çok zaman olta iğnelerini ya açar veya kırar.

Mercan Karadeniz’de yoktur.

İstanbul Boğazı’nda arasıra rastlanır.

En çok bulunduğu yerler Marmara, Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi’dir.

Mercanlar, Nisan – Mayıs aylarında yumurta bırakmak için Marmara’ya girer.

Yumurtalarını bıraktıktan sonra Eylül ayından itibaren Ege Denizi’ne dönerler.

Çıkış ve inişlerinde en bol yakalandığı yer Çanakkale ve havalisidir.Yazın taşlık kıyılara sokulur.

Kışın derin sulardaki kayalıklara çekilirler.

Bu balığı yakalayabilmek için bulunduğu yatak yerlerini, yani taşları bilmek gerekir.

Mercan yılın her mevsiminde avlanabilir.

En verimli avlanma zamanı Nisan ve Mayıs aylarıdır.

Mercan avı, yemli olta ve parakete ile yapılır.

Yemi, akyem, karides ve kalamardır.

Kırma denilen büyük mercanlar zokalı iğne ile tutulur.

Mercan ve sinarit balıkları çok zaman mürekkep balıkların» yakalayarak yutarlar.

Sevdikleri yemler arasında kalamar ve mürekkep balıkları başta gelir.

Mangır ve litrinos, karides yemi takılarak sabah ve akşam voli zamanları bolca tutulur.

Karidesi iğneye levrekte olduğu gibi takmalıdır.

Büyük mercanlar mehtaplı gecelerde de avlanır.

Gece avı çok zordur.

Gece balığı hem iri olur, hem de karanlıkta taşları bulmak güçtür.

Onun için gece balıkçıları akşam üzeri işaret yerlerine şamandıra bırakırlar.

Mercan oltası, levrek oltasına benzerse de sabah, akşam, ve gece volilerinde oltalarda değişiklik yapılır.

Tabi iskandil de akıntıya göre değişir.

İskandil bedenin en ucuna bağlanır.

Zokalı bedenle çalışıldığı zaman zokalar akıntının şiddetine göre büyür veya küçülür.

Akıntı çok olursa bir kıstırma konulur.

Kıstırma zokadan hafif olmalıdır.

Bazı hallerde zokanın altına hırsız iğne bağlanır.

Mercan Balıgı Nasıl Yakalanır

Mercan balığını yakalamak maharet ister.

Balığı sandala alıncaya kadar oltayı çok dikkatli kullanmalıdır.

Balık birdenbire yemi kapmaz.Önce dudaklarıyla adeta emer, sonra yüklenir.

Bu anda oltayı kuvvetlice çekerek iğneyi balığın kalın dudağına oturtmalıdır.

Şimdi oltayı kullanma faslı başlar.

Balık kafa vurdukça kaloma vermeli, hayvanı geri çevirince dikkatle çekmelidir.

Bu sırada balığın sandalın altına kaçmamasına dikkat etmelidir.

Balık sandala bir metre kaldığı zaman kepçeyi, balığın başı torun içine gelecek şekilde daldırmalıdır.

Gece balıkçılığında balığı çırpındırmamaya hatta kaçırmamaya özellikle dikkat etmelidir.

Zira balık bulunduğu yeri allak bullak edeceğinden diğer bütün balıklar oradan uzaklaşırlar.

Mercan yatakları taşlar, amatörler tarafından denize ağır, iskandiller indirilerek dip taramak suretiyle aranır ve işaretlenir.

Bulunan taşlar, 90 derecelik bir açının uçlarına birbirini gören ikişer işaret rastlatılarak işaretlenir.

Litrinos ve mangır dışında mercan balıkları topluca bir isim altında konuşulursa da irilikleri, vücut renkleri ve yapılarına göre fangri, mandagöz mercan, kırma mercan, lekeli mercan gibi isimler alırlar:

Fangri

Mercan balığının çok irilerine verilen isimdir. Kuvvetli ve sert hayvandır. Boyları 80 santimi bulanları vardır.

Kırma mercan

Fangri ile asıl mercan arasında olan balıklardır.

Boyları 50 santime kadar ulaşır.

Mandagöz mercan

Gözleri çok büyüktür.

Yan çizgisinin kulağına yakın ucunda siyah bir leke vardır.

Boyları 40 santimi aşmaz.

Lekeli mercan

Vücudunda 10 -12 tane siyahımsı ve dikey ince band bulunur.

Boyları 30-35 santim kadardır.

Bu tür mercana çizgili mercan da denir.

Mercan Balıgı Nasıl Yakalanır

Mercan Balıgı Nasıl Yakalanır

Mercan Balıgı Nasıl Yakalanır

Bir cevap yazın