Mercan Balığı,Nerelerde Yaşar,Özellikleri | Balık Avı |

Mercan Balığı,Mercan Balığı yanlardan oldukça basık, kırmızımsı pembe gövdesiyle Akdeniz’in en güzel balıklan arasındadır.

Mercan Balıgı Özellikleri

Atlas Okyanusu’ nun doğu kıyılannda da bulunan bu balıkların uzun sırt yüzgeci ön bölümünde keskin dikenli, kuyruğu çatallı, burnu küt, çeneleri ve dişleri güçlüdür.

Mercan Balığı Nerelerde Yaşar

Taşlı ve çamurlu diplerde yaşar, küçük bahklann yanı sıra sert kabuklu deniz omurgasızlannı da kolayca parçalayarak yerler.

Mercanbalıklarının Türkiye’yi çevreleyen sularda kırma mercan (Pagellus erythrinus), mandagöz mercan (Pagellus bogaraveo) gibi adlarla tanınan birkaç türü yaşar.

En irileri 70 cm uzunluğu aşabilmekle birlikte ortalama uzunluklan 20-40 cm dolayındadır.

Sırt yüzgeçlerinin ilk iki dikeni çok kısa, ardından gelen üç dikeni belirgin biçimde uzun olan antenli mercanların (Pagrus auriga ve Pagrus caeruleostictus) iri olanlan birçok yörede trança adıyla satılan balıklar arasında yer alır.

Bu türler bazen 80 santimetreyi aşan uzunluklara erişebilirler.

Antenli mercanlara çok benzeyen, fakat sırt yüzgecinde uzamış dikenler bulunmayan fangri (Pagrus pagrus) de en iri mercanlar arasında yer alır.

Değerli sofra balıkları arasında sayılan tüm bu balıklar sudan çıkanidıktan hemen sonra canlı renklerini yitirerek soluklaşırlar.

Bir cevap yazın