Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kimdir,Türk devlet adamı (Marinca, Merzifon 1634 -Belgrad 1683).

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Hayatı

Köprülü Mehmed Paşanın yanında Fazıl Ahmed Paşa ile birlikte yetişti.

Köprülü Mehmed Paşanın kızıyle evlendi, onun silâhtarlığını ve telhisçiliğini yaptı.

Mehmed IV (Avcı) tarafından küçük imrahorluğa, bir süre sonra da Silistre beylerbeyliğine tayin edildi (20 şubat 1660). Bu görevdeyken vezaret verilerek Diyarbakır eyaletine gönderildi.

Fazıl Ahmed Paşanın sadrazamlığında kaptanıderyalığa getirildi.

Fazıl Ahmed Paşa Uyvar seferine giderken Mustafa Paşa da kaptanıderyalık görevine ek olarak rikâbı hümayun kaymakamlığına getirildi.

Fazıl Ahmed Paşa seferden dönünce Mustafa Paşa üçüncü vezir olarak divana katıldı.

Sadrazamın Girit seferine çıkması üzerine de tekrar sadaret kaymakamı oldu.

Fazıl Ahmed Paşanın Kamaniçe seferine de katıldı; kalenin alınmasında büyük yararlıklar gösterdi.

Lehistan ile imzalanan görüşmeleri yönetti (18 eylül 1672).

23 Ağustos 1674’te kazak kalelerinden Taman’ı aldı, Fazıl Ahmed Paşa hastalanınca bir süre devlet işlerini yönetti. Paşanın ölümü üzerine sadrazamlığa getirildi (5 kasım 1676).

Kara Mustafa Paşanın sadrazamlığı sırasındaki ilk olay Cehrin meselesi oldu.

Osmanlı devleti himayesinde olan kazak hatmanı Doroşenko, Cehrin kalesini Ruslara teslim ederek onlarla birleşti.

Osmanlı devleti İbrahim Paşayı ve Kırım hanı Selim Giray’ı Ruslardan Cehrin’i almakla görevlendirdi; Doroşenko’yu da harmanlıktan azlederek yerine İstanbul’da bulunan Yorgi’yi tayin etti.

İbrahim Paşa ve Selim Giray kumandasındaki kuvvetler başarı kazanamayınca kapıkulu askerinin başına geçerek Cehrin’i almak üzere hareket etti (1678).

Cehrin’e yardıma gelen rus kuvvetlerini yenerek kaleyi ele geçirdi.

Ruslar tekrar özi nehrini geçerek osmanlı topraklarına saldırınca, Çayır köşkünde yapılan toplantıda yeni bir sefer için karar alındı (8 ekim 1679).

Ruslar Kırım hanına başvurdular ve özi nehrinin sınır olarak kabul edilmesi sartıyla barış istediler.

Bunun üzerine Mustafa Paşa daha ileri gitmedi.

Edirne’de kaldı. Daha sonra Viyana üstüne yürüdü.

Viyana 14 temmuz 1683’te kuşatıldı.

Bu sefer, Mustafa Paşanın tedbirsizliği ve Kırım hanı Murad Gıray’ın ihaneti yüzünden başarısızlıkla sonuçlandı. (Viyana kuşatması) Mustafa Paşa bozulan orduyu toplayarak önce Budin’e geldi.

Sınırlarda gereken güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra Belgrad’a çekildi.

Mustafa Paşanın uğradığı bu başarısızlık, rakiplerine fırsat verdi; onu bozgundan sonra kılıç ve hilat göndererek teselli eden Mehmed IV’ün gözünden düşürdüler.

Mustafa Paşa Belgrad’da idam edildi; daha sonra bütün malları müsadere edildi.

Mustafa Paşa, İstanbul’da Irgatpazan’nda medrese, mescit, kütüphane, türbe ve sebil, Hoca paşa’da bir mescit ile han; Galata’da bir cami, Kazlıçeşme yakınlarında Kasaplar iskelesi’nde mescit ve çeşme, Merzifon’da bir cami ile çarşı, Cidde’de bir cami, Kayseri yakınlarında İncesu’da cami, medrese, hamam ve kervansaray gibi hayır eserleriyle Boğaziçi’nde Kuruçeşme’de Tırnakçı yalısını yaptırmıştır.

Bir cevap yazın