Merzifonlu Mahmut Kamil Efendi Kimdir,Hayatı

Merzifonlu Mahmut Kamil Efendi  İlk öğrenimini bitirdikten sonra İstanbul’a geldi.

Süleymaniye Dârülhadis medresesine girdi.

Mektebi Nüvvâb’ı bitirdi (1892).

Rüûs imtihanını kazandı.

Timurtaş mescidinde (1903), Dârülhilâfetilaliyye ve Şemşipaşa medresesinde müderris (1909) oldu.

Huzur derslerine katıldı (1912).

Bir cevap yazın