Meşairü’ş Şuara | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Meşairü’ş şuara hakkında bilgi,Aşık Çelebi’nin birçok eseri içinden adı günümüze ulaşmış ve en tanınmış eseri.

XVI. yy. divan sairlerinin hayatlarını konu edinen bu eser, 1568’de bitirildi. Aşık Çelebi, eserini Selim II’ye sundu.

Meşairüşşuara’nın edebiyat tarihi bakımından ilgi çekici yönü, şairleri alfabe sırasına göre anlatmasıdır.

Asık Çelebi, eserinde yalnız şairlerin hayatlarını anlatmakla kalmaz; onların şiiri, sanatı, yeteneği hakkında bilgiler verir, kendi kanılarını açıklar.

XVI. yy. şairleri üstünde çalışan edebiyat tarihçileri için kaynak eserlerden biri olan Meşairüşşuara, divan edebiyatında siir tenkidinin ilk örneklerini vermesi, şairle ilgili kişisel yorumlan göstermesi bakımından da önemlidir.

Bir cevap yazın