Meşru Müdafaa Hakkı Nedir,Şartları

Meşru Müdafaa Hakkı Nedir,bir kimsenin kendisine veya başka bir kişiye yönelmiş haksız ve halen mevcut bir tecavüzü defetmek amacıyla yaptığı savunma.

Önleyici Meşru Müdafaa Hakkı

Kural olarak, başkasına verilecek olan cismani bir zarar, haksız fiil sayılır ve tazminat ödeme sonucunu doğurur.

Ancak, bir kimse kendisi veya başka bir kişiye yapılan bir tecavüzü defetmek amacıyla tecavüz edene bir zarar verecek otursa, bu durum bir tecavüzü ortadan kaldırmak için meydana geldiğinden, hukuka aykırı olma niteliğini kaybeder.

Bu sebeple meşru müdafaa, hukuka aykırılık unsurunu ortadan kaldıran bir durumdur. Ancak, yapılan müdafaanın meşru sayılabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gereklidir:

Meşru Müdafaa Hakkı Şartları

1. hukuka aykırı bir tecavüzün bulunması.

2. tecavüzün halen var olması.

3. tecavüzün gerçek olması.

4. müdafaa için verilecek zararın uygun olması.

5. zararın tecavüz edenin şahsına veya mallarına verilmesi.

Devletler hukukunda, bir saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı Devletlerin doğal haklarındandır ve Locarno antlaşmasıyla 27 ağustos 1928 tarihli Briand-Kellog antlaşmasında olduğu gibi amacı savaşı yasaklamak olan bütün devletlerarası antlaşmalarda kabul edilmiştir.

Bir cevap yazın