Mesud bin Muhammed Kimdir,Hayatı

Mesud bin Muhammed (1108 – 1152) Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı.

Irak selçuklu tahtına oturdu (1134). Mahmud’un oğlu, Mesud’un sultanlığını tanımayarak onun üzerine yürüdü.

Halife Muterşid’i yenen Mesud, Azerbaycan’a doğru yürüyüşe geçti.

Ancak yanında imadeddin Zengi’nin de bulunduğu emirlerle Bağdatma gelen Davud, kısa bir süre içinde şehre hâkim oldu.

Durumu haber alan Mesud, geri dönerek Bağdat’ı kuşattı. Şehirde çıkan ayaklanmadan yararlanarak Bağdat’ı aldı. Daha sonra üç büyük emîrin isyanlarıyla uğraştı.

Bunların sonuncusu olan Boz Aba’yı yenerek (1147) devletin yönetimini ele aldı; kendisine hasım olan emirleri ortadan kaldırdı.

Bağdat halkının isyana kalkışması üzerine sultan, oraya doğru yola çıktı.

Yolda Sultan Sencer’in davetine uyarak Rey’e gitti. Daha sonra Bağdat’a geldi. Asi emirleri bağışladı, önünde bir engel kalmamıştı: fakat kuvvetli bir humma nöbetiyle yatağa düştü. Bir hafta sonra öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir