Mevkufiyet Nedir?

Mevkufiyet Nedir,Ne Demek,Tutuklu olma hali, tutukluluk.Mevkufiyetin mahsubu, sanığın, hakkında verilen hükmün kesinleşmesinden önce şahsî hürriyetinin sınırlanması durumunda, hürriyetinin sınırlandırıldığı süreyi, verilen cezalardan indirme.

Mevkufiyetin mahsubu, Türk Cz. kn. md. 40’ta düzenlenmiştir. Kanundaki mevkufiyet terimini, yalnız tutukluluk olarak anlamak ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi ceza süresinden indirmek hatalı olur. Mevkufiyet terimi, geniş şekilde sanığın hürriyetinin kısıtlandığı durumları kapsar.

Bu bakımdan, muvakkat yakalanma, nezaret altında bulundurulmama, adli tıp müşahadehanesinde geçen süre hattâ yolda geçen süreler de hükümden indirilmelidir.

40. Maddeye göre, mevkufiyet, mahkumiyet süresinden indirilir. Sanık hakkında açılan dava beraatle sonuçlandığı takdirde, mevkufiyetin mahsubu söz konusu olamaz. Bir mahkumiyetten mevkufiyetin indirilebilmesi için, bu mahkumiyetin kapsadığı cezanın, hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya para cezası olması gerekir.

Mevkufiyetin mahsubu ile ilgili usul hükümlerini Ceza kanunu düzenlemiştir. Mahsup işlerini yapacak merci, mahkeme olabileceği gibi, hükmü infaz edecek savcı da olabilir. Kanundaki hükümlere göre mevkufiyetin mahsubu, sanık için bir haktır; bu sebeple, sanık istemese de, yetkili merciler tarafından resen uygulanması gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir