Mevlana Türbesi – Konya,Mimari Özellikleri

Mevlana Türbesi – Konya,Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin ölümünden sonra Alemeddin Kayser ve Muiniddin Pervane ile karısı Gürcü Hatun tarafından yaptırıldı (1274). Mimarı Bedreddin Tebrizî’dir.

Mevlana TürbesiMevlana Türbesi Mimari Özellikleri

Çevresindeki mescit, semahane, meydanı şerif, matbah, derviş hücreleri, şadırvan, şebi aruz havuzu ve çelebi dairesiyle bir külliye halindedir.

Külîiyeyi meydana getiren yapılardan esas türbe binası Selçuklu devrine, türbenin yivli gövdesi ve külâhj ile giriş koridoru, çelebi mezarları, post kubbesi Karamanoğulları devrine, mescit, semahane, türbeler, derviş hücreleri, matbah ve şadırvan ise Osmanlı devrine aittir.

Türbenin bugünkü şekli; kare planlı bir zemin üzerinde üç tarafı kemerli ve bir tarafı kapalı mekan halindedir.

Bu mekânın üzerini 16 dilimli sivri bir külah örter. Külahın tepesinde bir hilâl içinde mevlevî sikkesi bulunan yüksek bir alem vardır. Külahın üzerini firuze çiniler kaplar.

Külâha Yeşilkubbe denir. Yeşilkubbenin altında Mevlânâ’nın ve oğlu Sultan Veled’in gök mermerden yapılmış üstü puşide ile örtülü sandukaları vardır.

Türbenin bir «mumyalık» kısmı da vardır, cephede bugünkü Gümüş Eşik’in altında bulunan bu kısmın kapısının XVIII. yy.da örülmüş olduğu bilinir.

Çapraz tonozU örtülü olduğu sanılan bu kısımda Mevlânâ’nın na’şı mumyalanarak muhafaza edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir