Mevlevihane

Mevlevihane Nedir,İçinde matbah (mutfak), çilehane, misafirhane, semahane (dönülen, sema edilen yer), meydan, mutribhane. hücre (küçük oda, bin bir gün süren çileyi doldurduktan sonra «dede» olan dervişe ayrılan yer) gibi özel bölümler vardı.

Mevlevîhaneler, başlarında bütün yetkileri elinde bulunduran şeyhlerin yönetimindeydi. Mevlevî tarikatının benimsendiği her ilde, mevlevîlerin sayısına göre bir veya birkaç mevlevîhane vardı.

Türkiye’de, en çok mevlevîhane bulunan il İstanbul idi. Bunların içinde en ünlüleri Galata mevlevîhanesi, Eyüp’te Bahariye mevlevîhanesi, Yenikapı’da Yenikapı mevlevîhanesi idi. Mevlevîhaneler aynı zamanda mevlevıler için, birer okul niteliğindeydi.

Mevlevıler için gerekli bütün bilgiler, tarikat kuralları, Mevlevîliğin genel ilkeleri, törenleri ve musikisi bu mevlevîhanelerde öğretilirdi. Şeyhlerin, dervişlerin, konukların özel odaları, yatacak yerleri vardı. Her mevlevîhanede kütüphane bulunurdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir