Meyte Nedir,Meyte Yemek

Meyte Nedir,Şeriat kurallarına uygun olarak kesilmeyen ve bu yüzden yenilmesi yasaklanan hayvan eti.

Kur’an hükümlerine göre Allah’ın adından başka bir varlığın adını anarak kesilen hayvan etleri, kanı, domuz eti, ölü hayvan eti ve leş haramdır.

Meyte Yemek

Yenilmesi yasaklanan bu gibi şeylere meyte (mayta) denir. Putlara, Tanrı’dan başka mabut sayılan eşyaya sunulan yiyeceklerin, etlerin yenilmesi de yasaktır.

Bu yasakların bazıları İslâm dininden önceki çağlardan kalmadır. Bazı İslâmiyet öncesi dinlerde hayvanların çoğa kutsal sayıldığından, etlerinin yenmesi, kanlarının içilmesi yasaktı.

Bütün bu yasaklanan et ve kanlara meyte adı veriliyordu. Zamanla meyte kavramının sınırları genişledi.

Haram etlerle yapılan yemeklere de meyte dendi. Meyte konusunda, islâm mezhepleri arasında değişik görüşler vardır.

Bazı mezheplere göre yenmesi yasaklanan bir hayvanın yalnız eti değil kemikleri de meytedir; herhangi bir işte kullanılmaz. Bazı mezhepler bu görüşe katılmaz.

İnsanın hayatını ilgilendiren durumlarda meyte sayılan hayvanın eti yenir. Bu konuda da ayrı ayrı görüşler ileri sürüldü.

Meyleden gerekli durumlarda doyuncaya kadar değil de ölmeyecek kadar yemenin doğru olduğu savunuldu.

Bu arada meyte sayılan hayvanın derisini, boynuzunu herhangi bir işte kullanma yasaklandı.

Zamanla inançların yumuşaması, değişmesi sonucu bazı yorumlarla meytenin sınırları daraldı.

Bazı meyte sayılan hayvanlardan yapılan ilâçlar ve giyim eşyası kullanılmaya başlandı.

Şeriata aşırı ölçüde bağlı kalanlar arasında meytenin sınırlarını genişletenler de vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir