Michael Rostovtzeff

Michael Rostovtzeff Rus tarihçisi (Kiev 1870-New Haven, Connecticut 1952). Petersburg üniversitesinde la-tince profesörüydü (1898-1918), Komünist ihtilaline karşı olduğu için Rusya’yı terk etti; Oxford’da, Wisconsin (1920-1925) ve Yale üniversitelerinde (1925-1944) ders verdi.

Güney Rusya’da ve Dura-Europos’da kazılar yaptı. Görüşlerinin genişliği, cüretli yorumları (Roma imparatorluğunun, kırsal bölgelerin şehir Roma’sına karşı ayaklanması sonucunda gerilediği fikri) ve sentezlerinin derinliğiyle tanındı.

Rusça, almanca, İngilizce birçok eşer yayımladı: tranians and Greeks in South Russia (Güney Rusya’daki iranblar ve Yunanlılar) [1922], Mystic Italy (Mistik İtalya) [1928], Caravan Cities (Kervan Şahinleri) [1932] ve özellikle en klasik eserleri olan The Social and Economic Life of the Roman Empire (Roma imparatorluğunun Sosyal ve İktisadi Hayatı) [1926], The Social and Economic History of the Hellenistic World (Helenistik Dünyanın Sosyal ve İktisadi Tarihi) [1941].

Bir cevap yazın