Midas Şehri Kazıları

Midas Şehri Kazıları Eskişehir yakınlarında Midas anıtının bulunduğu şehirde kazılar yapıldı.Fransız Arkeoloji enstitüsü adına A. Gabriel başkanlığında 1936 sondajından sonra, Haspels başkanlığında 1937’de ikinci defa araştırıldı. Şehir, Midas anıtına hâkim bir kaya platosu üzerindedir. Platonun çeşitli yerlerinde kaya içine oyulmuş, ovaya doğru inen merdivenler vardır.

Merdivenlerden biri aşağıdaki yeraltı mağarasında sona erer. Ele geçen çeşitli buluntular, M.ö. IV. yy.ın ilk yarısına aittir. Yapı duvarları arasında boz renkli frig çanak çömleği ve ithal edilmiş eşya bulundu. Tunç ve demir eşya, özellikle fibulalar dikkati çeker. Şehrin M.ö. IV. yy.da terk edildiği de kazılardan anlaşıldı.

Midas şehri üç evre gösterir

1. evre, frig devrinin bağımsızlık döneminde plato bir surla sağlamlaştırıldı ve kayalara merdivenler oyuldu. Bu evre sonunda şehir kimmer istilâsıyla tahrip edildi.

2. evreyi, M.ö. VI. yy.ın ilk yarısında, lydia hâkimiyeti altında yapılmış sanat eserleri, heykeller, pişmiş topraktan kaplama levhalar temsil eder; 3. pers hâkimiyeti zamanına rastlayan son evrede basit bir şehir kuruldu. Daha geç bir devrede platonun boş bir kenarında küçük bir tapınak yapıldı.

Adak stellerinden bunun Agdistis (Kybele) tapınağı olduğu öğrenildi. Ayrıca çanak çömlek ve pişmiş topraktan küçük eserler ele geçirildi.

Bu tapınak Helenistik-Roma devrine mal edilir. Midas kazıları, eski frig kültürü üstündeki bilgilere geniş katkılarda bulunması yönünden önemlidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir