Miguel Angel Asturias Kimdir,Hayatı

Miguel Angel Asturias Kimdir,(1899-1974) Guatemalalı yazar, şair.

Miguel Angel Asturias Hayatı

Annesi Yerli olan Asturias, daha çok küçük yaşlarda Maya Yerlileri’nin kültürüyle ve çektikleri sıkıntılarla yüz yüze geldi.

Ülkesinde hukuk öğrenimi gördükten sonra 1923’te Paris’e gitti. Sorbonne Üniversitesi’nde Mayalar’ın dinleri ve efsaneleri konusunda yaptığı araştırmalar ilerde yazacağı öykü ve romanları için zengin bir kaynak oluşturdu.

Daha ilk kitabı Guatemala Efsaneleri’nde (Leyendas de Guatemala-, 1930) görkemli Maya uygarlığının efsanelerinden yararlandı.

Miguel Angel Asturias1933’te Guatemala’ya döndükten sonra, başta Sonetos (1936; “Soneler”) olmak üzere şiir kitapları yayımlandı.

1946’da başlayan Meksika, Arjantin ve Fransa’daki diplomatik görevi sırasında yazarlığı da sürdürüyordu.

Ele aldığı konular ülkesinin ve Latin Amerika’nın çarpıcı toplumsal gerçekleriydi.

Ona dünya çapında ün kazandıran romanı Sayın Başkan’da (El senor presidente, 1946) bir diktatörün yaşamını anlattı.

Diktatörün kişiliğini, uluslararası şirketlerin kuklası olmasını o kadar başarıyla canlandırmıştı ki, daha sonra askeri darbeyle iktidara gelen her diktatör kitabı kendi eleştirisi olarak düşünüp yasakladı.

Aslında Asturias’ın anlattığı, 1898-1920 yıllarında Guatemala’ya egemen olan diktatör Manuel Estrada Cabrera’ydı.

1949’da yayımlanan Hombres de maiz’de (“Mısır Adamlan”), insanın “kutsal mısır” dan yaratıldığı yolundaki Maya efsanesinden yola çıkarak Yerli kültürü ile çağdaş teknolojinin çatışmasını anlattı.

Birçok eleştirmen bu romanın Asturias’ın başyapıtı olduğu görüşündedir.

Asturias, 1950-60 yıllarında verimli bir dönem yaşadı ve “Muz Üçlüsü” adı verilen üç romanını, Kasırga (Viento fuerte; 1950), Yeşil Papa (El papa verde; 1954) ve Gözleri Açık Gidenler’i (Los ojos de los enterrados; 1960) yazdı.

Bu yapıtlarında, ünlü ABD şirketi United Fruit Company’nin, Guatemala ormanlarını yok ederek açtığı muz bahçelerinde çok ağır koşullarda çalışan işçilerin yaşamım anlatıyordu.

Asturias, Maya efsanelerinden ustaca yararlanıyor, örneğin efsanede anlatılan doğa olayı kasırga ile halk ayaklanmasını simgeliyordu.

Seçimle işbaşına gelen liberal hükümetin 1954’te askeri bir darbe ile devrilmesinden sonra 1956’da diplomatik görevden ve Guatemala yurttaşlığından atılan Asturias Arjantin’e yerleşti. Buenos Aires’te sekiz yıl yaşadıktan sonra bu ülkede de askeri darbe olması üzerine Avrupa’ya gitti.

Guatemala’da yeni bir liberal hükümetin yönetime geldiği 1966’ ya kadar Paris ve Cenova’da yaşadı.

Yeni hükümetin verdiği Paris Büyükelçiliği görevini üstlendi. 1974’te Madrid’de öldü.

Bir cevap yazın