Mihaloğlu Hızır Paşa

Mihaloğlu Hızır Paşa Osmanlı valisi ve beylerbeyi (öl. 1625). Sarayda yetişti. Kapıcıbaşılık mevkiine kadar yükseldi. Sonra Rumeli beylerbeyi oldu. Vidin valiliğinde bulundu.

Kubbealtı vezirliğine getirildi (1594). Bağdat’a vali olarak gönderildi, ölümüne kadar bazı vilâyetlerde valilik yaptı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir