Mikronezya Adaları

 Mikronezya Adaları,Mikronezyahlar’ın Malaylar ve Polinezyalılar’ın bir karışımı olduğu sanılmaktadır.

Mariana Adaları, Mikronezya’nın kuzeyinden Yengeç dönencesine doğru bir yay çizen Mariana Çukuru boyunca uzanır.

Marianalar’ın güneyinde, verimli toprakları olan Guam Adası yer alır. 1521’de Portekizli kâşif Ferdinand Macellan tarafından keşfedilen ada, 17. yüzyıl sonlarından 1898’e kadar İspanya’nın, sonra da ABD’nin egemenliği altında kaldı. Adanın yoğun nüfusu Mikronezyalılar, Filipinliler ve İspanyollar’ın karışımı olan Çamorolar’dan oluşur. Mariana Adaları’ndan olan, kuzeydeki Saipan, Rota ve Tinian hâlâ etkin durumda bulunan volkanik adalardır. Maden bakımından zengin olan bu adalarda gübre yapımında kullanılan doğal fosfat çıkarılır.

Mariana Adaları’nın güneyinde Karolin Adaları yer alır. Bu topluluğun batı bölümü mercanadalardan oluşur. Palau Adaları da Karolin Adaları kapsamındadır. Yap Adası’

nın güzel bir limanı, ayrıca alüminyum elde edilen zengin boksit yatakları vardır. Daha doğudaki Truk Adası alçak mercan resifleriy-le çevrili bir yanardağdır. Doğusundaki Ponape Adası da volkanik oluşumlu bir adadır. Altın ve boksit yatakları vardır. Truk, Yap, Kosrae ve Palau adalarında tarihsel kalıntılar bulunmaktadır. Adalar arasında ulaşım gemi ve uçaklarla sağlanır.

Marshall Adaları, Karolin Adaları’nın doğusundaki çok sayıda mercanadadan oluşur. Bu mercanadalar, ortasında sığ bir lagünün (denizkulağı) yer aldığı halka ya da at nalı biçimindedir. Başlıca adalar Kwajalein ve Majuro’dur. Dünyanın en büyük lagünü Kwajalein’dedir.

Mariana, Karolin ve Marshall adaları I. Dünya Savaşı’na kadar Almanya’nın, ardından Japonya’nın egemenliği altına girdi. II. Dünya Savaşı sırasında kanlı çarpışmalara sahne oldu. 1944’te ABD tarafından işgal edildi. 1947’de Birleşmiş Milletler Pasifik Adaları Vesayet Bölgesi içine alınarak ABD mandasına girdi. 1946-58 arasında Bikini ve Enivvetok adaları yürütülen nükleer denemeler nedeniyle boşaltıldı. 1973-74 yıllarında toplanan Mikronezya Kongresi hazırladığı bir anayasayla Mikronezya’yı dört bölgeye ayırdı. Anayasayı onaylayan Yap, Truk, Ponape ve Kosrae adaları Mikronezya Federe Devletleri’ni oluşturdu. Kuzey Mariana Adaları ABD topluluğuna bağlandı. Marshall Adaları ayrı bir anayasa kabul etti. Palau 1980’de Palau Cumhuriyeti adını aldı.

Marshall Adaları’nın güneyinde, Kiribati Cumhuriyeti’ni oluşturan Gilbert, Feniks ve Line adaları ile Tuvalu’yu oluşturan Ellice Adaları vardır. Gilbert ve Ellice adaları 1976’ya kadar İngiliz sömürgesi olarak kaldı. Ellice Adaları 1976’da, Gilbert Adaları ise 1979’da bağımsız birer devlet oldular. Başlıcalan Hull, Gardner, Canton ve Enderbury adaları olan sekiz mercanadadan oluşan Feniks Adaları, Kiribati’nin orta kesimindedir. Canton ve Enderbury adaları İngiltere ile ABD’nin ortak yönetimi altındadır. Kiribati’nin bir parçası olan Okyanus Adası ile batısında küçük ve bağımsız bir cumhuriyet olan Nauru’da zengin fosfat madenleri vardır.

Kiribati’nin doğu ucundaki Line Adaları, Jarvis, Christmas, Fanning, Washington ve Palmyra adalarından oluşur. Palmyra ve Jarvis adaları ABD’ye, öbürleri İngiltere’ye bağlıdır! Line Adaları’ndaki zengin fosfat kaynakları bugün önemli ölçüde azalmıştır. Bazı adalarda büyük hindistancevizi çiftlikleri bulunur.

Mikronezyalılar’ın yaşamında hindistan cevizinin önemli bir yeri vardır. Hindistan cevizinden yemek için olduğu kadar, kopra elde etmekte de yararlanılır. Kurutulmuş hindistancevizi içi olan kopradan yağ, sabun, margarin üretilir. Ayrıca dış ülkelere de satılır. Adalarda balıkçılık önemli bir gelir kaynağıdır.

 Mikronezya Adaları
Mikronezya Adaları
Mikronezya Adaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir