Milletlerin Zenginliği – Adam Smith – konusu

Milletlerin Zenginliği,Adam Smith’in ünlü eseri.

Doktrin tarihinde dönüm noktası teşkil etmiş üç büyük eser vardır.

Birincisi, 1776 da yayınlanan Milletlerin Zenginliğidir.

İkincisi, 1867 de çıkan Kari Marx’m Kapitalidir.

Üçüncüsü, 1936 da basılan Keynesin Genel Teorisidir.

Adam Smith – Ulusların Zenginliği – konusu

Yazarın ünüyle birlikte İngiliz iktisat okulunun üstünlüğünü de perçinledi, sosyolojiden ayrı olarak, kesinlikle kurduğu iktisat bilimine bir zenginlik bilimi niteliği kazandırdı.

Çağdaş toplumlarda işbölümü bütün insanları birbirine bağlı duruma getirir; her bireyin çalışması ona ötekilerin çalışma ürünlerine katılma imkânını verir; buna göre fizyokratların dediği gibi toplumların zenginliklerini meydana getiren etken sanıldığı gibi tabiat değil, ama özellikle insan emeğidir.

Bu zenginliklerin değeri her şeyden önce insan emeğiyle ölçülür.

Bir cevap yazın