Milli Aşireti İsyanı | Kurtuluş Savaşı Tarihi |

Milli Aşireti İsyanı (1 Haziran – 8 Eylül 1920) Olumsuz propagandalara aldanan aşiret reisleri, ayrıca para yardımı da görüyorlardı.

Bunlara bağımsız bir Kürdistan Devleti kurulacağı vaadedilmişti.bunun sonucu olarak Milli Aşireti ileri gelenlerinden Mahmud, İsmail, Bahur ve Abdurrahman adındaki kimseler, güneyde bulunan düşmanlarla işbirliğine giriştiler.

Siirt ve Tunceli çevresine kadar olan bölgede eşkıyalık yapmaya başladılar.

Kendilerini bütün aşiretlerin başı zannediyorlardı.

Fransızlar 1920 yılı Haziran ayı başlarında, Urfa’yı ikinci defa ele geçirmek için girişimde bulundular.

Bu sırada Milli Aşireti de Siverek yönünde ilerliyordu.

Anadolu içlerine girmiş Yunan ordusu ile, ayaklanmalarla ve İstanbul hükümeti ile uğraşan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, bu defa da Milli Aşireti ile uğraşmak zorunda kalmıştı.

Milli Aşireti’nin yola getirilmesi ve yokedilmesi için, Türk Genelkurmayı 5.Tümen’i görevlendirdi.

Bu tümen bölgedeki milli kuvvetlerle takviye edildi.

Asilerin üzerine yürüyen milli kuvvetler, 18 Haziran 1920 günü ilk çarpışmayı yaptı.

Asiler bunun üzerine güneydoğuya kaçtılar.

Orada İngiliz ve Fransızlardan yardım alan âsîler, 24 Ağustos 1920’de yeniden saldırıya geçtiler.

Viranşehir’e kadar ilerlediler.

26 Ağustos 1920 günü Viranşehir’i işgale başladılar.

Kendilerine karşı olan Karakeçili Aşireti mensuplarını astılar. Viranşehir’de bulunan subayların evlerini yağma ettiler.

Çevre ile yapılan muhabere hatlarını kestiler.

Milli kuvvetleri destekleyen aşiretlerin yardımına engel oldular.

5. Tümen’in Siverek, Urfa Resuiayn ve Diyarbakır’daki birlikleriyle, milli kuvvetlere taraftar aşiretlerin katılmasıyla ortak bir saldırı düzenlendi.

Yapılan çarpışma sonunda Milli Aşireti kuvvetleri yenildiler ve Suriye’ye kaçtılar, 7/8 Eylül 1920 gecesi.

Bir cevap yazın