Mimaride Seki Nedir?

Mimaride Seki Nedir (esk. türk. sekü’den). inş. Direğin tabanına konulan taş, direk ayaklığı.

Bir yapı cephesinde ve bir kapı önünde yüksek bir sahanlıkla çıkıntı yapan dış merdiven.

Oturmak amacıyla havuz kenarı v.b. yerlere konulan taş veya yine bu amaçla yapılmış set.(esk. türk. sefcü’den). inş. Direğin tabanına konulan taş, direk ayaklığı.

Bir yapı cephesinde ve bir kapı önünde yüksek bir sahanlıkla çıkıntı yapan dış merdiven.

Oturmak amacıyla havuz kenarı v.b. yerlere konulan taş veya yine bu amaçla yapılmış set.

Arkeoloji

Neolitik ve kalkolitik devir yerleşmelerinde, evlerde duvar boyunca uzanan ve oda zemininden 0,40-0,50 m yükseklikte olan çıkıntı. (Oturmaya yarayan sekiler taştan örülür, üzeri çamurla sıvanırdı. Ayrıca yalnız topraktan olanları da vardı. Bazı yerleşmelerde sekilerin içine ölüler gömülürdü.)

Mimari

Seki, en çok köy evlerinde, köy kahvelerinde, yol uğraklarında kurulan hanlarda bulunur. Bugün Anadolu’nun birçok köy evinde seki, daha çok ocak başında kurulur, üzerine ailenin mali durumuna göre, hasır, kilim, minder, halı, pösteki veya keçe serilir.

Seki, eski manastırlarda, tekkelerde de vardı. Bugün yol üzerindeki köy kahvelerinde, özellikle Doğu Anadolu’da köy odalarının çoğunda seki kurulur. Yolcular bunların üzerine oturur ve yatarlar. Eski konaklarda, konuk odalarında da seki vardı. Şehirlerde, sekinin yerini, zamanla, uzun koltuk ve kanapeler aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir