Minsk – Beyaz Rusya,Tarihi | Coğrafya Bilgileri |

Minsk Beyaz Rusya’nın başkenti;305,47 km2.1.830.000 Nüf. Sınai önemi günden güne artmaktadır: eski dokuma (keten) ve besin «sanayinin yanı sıra makine (otomobil, traktör,) sanayii, radyo ve televizyon Minskcihazları yapımı, yeni dokuma sanayileri (yün) gelişmiştir.

Bir hisarın yıkıntıları. 1750’den kalma kule; katedral (1615).

1990’lı yıllar boyunca, Komünizmin yıkılmasından sonra şehir değişmeye devam etti.

Yeni bağımsız ülkenin başkenti olan Minsk, hızla büyük bir kent niteliği kazandı.

Kentte elçilikler açıldı ve Sovyet idari binaları hükümet merkezleri haline geldi.

1990’ların başlarında ve ortalarında, Minsk’te ekonomik kriz belirginleşti ve birçok kalkınma projeleri durduruldu, yüksek işsizlik ve eksik istihdam oluştu.

1990’ların sonundan beri, ulaştırma ve altyapı gelişmeler olmuştur ve bir konut patlaması 2002 yılından beri devam etmektedir. Minsk eteklerinde, konut geliştirme projeleri inşa edilmiştir.

Metro hatları uzatılmış ve yol sistemi (Minsk çevreyolu dahil) geliştirilmiştir.

2008 yılı Ocak ayında, şehir hükümeti kendi resmi web sitesinde çeşitli projeler açıkladı.

Bunlar arasında bazı sokakların yenilenmesi ve ana caddeleri, otel inşaatı (Komsomolkye gölü kıyısında ve Saray yakınında) otel ve spor tesislerinden oluşan bir kompleks, potansiyel yabancı yatırımcıların yardımı ile ve şehrin eteklerinde modern bir su parkı inşaası ile yüzme havuzu, 2 otel, kule ve bir iş merkezi binası yapılacaktır.

8 Eylül 2007 tarihinde, Minsk şehrinin kuruluşundan bu yana 940. yılını kutladı.

Minsk Tarihi

Minsk, Kiev Rusyası’nın sınır şehirlerinden biriydi.

Tatar istilâlarından sonra XIV. ve XV. yy.da muhfar bir hükümet tarafından yönetilen bir ticaret $ehri haline geldi.

XVI. yy.da geriledi, 1654-1681 arası Rusya tarafından ilhak edildi ve 1793’te kesinlikle Rusya’ya katıldı.

Brest-Litovsk barışından sonra, önce Almanlar, sonra da 1919 ağustosunda Pilsudski kumandasındaki Polonyalılar tarafından işgal edilen Minsk bölgesinde, Polonya-Sovyet savaşı sırasında şiddetli çarpışmalar oldu.

1920 Ağustosunda burada toplanan mütareke konferansında Riga antlaşması önerildi.

Minsk, 29 hazıran-3 temmuz 1941 arasında, Almanya’nın S.S.C.B.’ye hücumu sırasında kuşatıldı; kuşatma sonunda, Von Bock 300 000 esir aldı, 3 000 tank ve 3 000 top ele geçirdi.

Şehir, Beyaz Rusya’nın üç cephesinin (Çerniyakovskiy, Rokossovskiy, Zaharov) birleşik çabasıyla, 5 temmuz 1944’te Kızılordu tarafından kurtarıldı.

Bir cevap yazın