Mirliva Abdülezel Paşa Kimdir,Hayatı

Mirliva Abdülezel Paşa Kimdir Türk kumandanı (Konya 1831-Alasonya 1897).

Mirliva Abdülezel Paşa Hayatı

Askerliğe 16 yaşında er olarak girdi, 12 yıl sonra subay oldu.

1853-1856 Kırım seferine, Karadağ hareketine ve Girit ayaklanmalarının bastırılması lçin yapılan çarpışmalara katıldı.

1876 Osmanlı-Sırp savaşında Aleksinac muharebesinde dikkati çekti.

1877-1878 Osmanlı-Rus harbinde Plevne savunmasının kahramanlan arasında yer aldı ve Plevne madalyası kazandı.

Bundan sonra sırasıyla rütbeler alarak 1887’de mirlivalığa kadar yükseldi.

1897 Osmanlı-Yunan harbine Alasonya ordusunun 2. Tümen 2. Tugay kumandanı olarak katıldı ve hudut muharebelerinde askerleriyle omuz omuza dövüşürken Pınartepe’de şehit düştü.

O tarihlerde Osmanlı imparatorluğunun bir vilâyeti olan Manastır ilinin hemen yunan hududu yakınlarındaki Alasonya ilçesinde gömüldü.

Bir cevap yazın