Misinalar ve Özellikleri,İdeal Misina Kalınlığı

Misinalar ve Özellikleri,Amatörlerin üzerinde hassasiyetle duracakları bir araç da misinadır. İyi bir amatör, kullanacağı balığa göre misina seçmesini bilen kimsedir.

Misinaların Özellikleri

Misinalar mat ve parlak olarak ayrı ayrı yerlerde kullanılır. Parlak misinalar daima beden için kullanılır. Mat misinalar oltalık misinalardır.Misinalar, sert ve yumuşak olarak da ikiye ayrılır. Sert misinalar el oltası için elverişlidir. Makina makaralarına yumuşak misina sarılmalıdır. Sert misina makaradan boşanarak amatörü uğraştırır.

Misinalar ve Özellikleri ve İdeal Misina Kalınlığı

Ultra Bamyl, Damyl İmperial, Platil ve Torty (kaplumbağa) misinalar hem olta hem de makinalara en uygun misinalardır.En ağır balıklarda bile makaralara 0.40 misina sarılabilir.

Ortalama 9 kg. tartan bir 0.40 misina usta bir amatörün idaresiyle daha ağır balıkları bile yakalar.

Yalnız kakıç ve kepçe bu konuda büyük bir yardımcıdır. Oltalık misinalar renkli de olabilir.

Bedenlik parlak misinaların çok sağlam olması gerekir. Beden yapımında bir çok düğümler oluşacağından bedenler genellikle düğüm yerlerinden kopabilirler.

Ne kadar sağlam olursa olsun, misinaların da bakıma ihtiyaçları vardır. Amatörler, balık avından döndükten sonra makaradaki misinalarını bir çıkırık veya olmadığı takdirde bir şişe üzerine sararak bağladıktan sonra tatlı suda yıkayıp kurutarak tekrar makaralarına sarmalıdırlar.

Bütün bunlar yapılmadığı takdirde en azından makarayı bir tas tatlı suda bir müddet bırakarak misina üzerindeki tuz minerallerini gidermelidir.

Bugüne kadar yayınlanmış balık bilgisi ve balık avı kitaplarının hepsi balık av şekillerini ve olta düzenlenmesini İstanbul balıkçılığına göre tarif etmişlerdir.

Hakikatte İstanbul ve Marmara Amatörleri olta ve takım konusunda tamamıyla söz sahibi iseler de amatör balık avcılığı bugün artık bütün ülkeye yayılmıştır.

Bir amatör için takım düzenlemek çok zor değildir. Hazır çapari ve bedenler için hiç olmazsa bir defteri, boy boy iğneleri koyabileceği çok gözlü bir kutusu, İskandil ve zokaların» rutubetten koruyup muhafaza edebileceği plâstik kutuları olmalıdır

Misinalar mat beyaz, parlak beyaz, yeşil, mavi, kırmızı janjanlı olarak renk renk amatörlerin emrindedir.

Beyaz parlak misinalar beden, beyaz mat ve renkli misinalar da olta için kullanılmaktadır.

0.20 kalınlık bir misina ortalama 2,5 kg.,0.40 kalınlık bir misina da gene ortalama 10 kg. ağırlık tartabilmektedir.

Yakalanan balık suda rahat durduğu zaman kolaylıkla çekilebilir. Direnç gösterdiği zaman, direnç ağırlığı misinaya yüklenir.

Balık sudan çıkarılıp askıya alındığı zaman misina koparsa kabahatli sayılmamalıdır.

Misina gücü hareketsiz bir ağırlığa göre hesaplanmıştır. Bu sebeple özellikle ağır balıklarda yükü misinaya bırakmayıp kepçe ve kakıç kullanmak gerekir.

Makina ile çalışıldığı zaman, misina kalınlıkları da balığa göre değişir. İzmarit, istavrit, çinakop veya kupes gibi ince balıklar için 0.25 veya 0.30 misina, lüfer, palamut, ince mercan, kırlangıç ve orta boy mezgitler için 0.35 misina yeterlidir.

Misinalar ve Özellikleri – El Oltası İçin Misina

El oltası kullanıldığı zaman en azından 0.50 kalınlıkta misina lâzımdır. Makinada ince misinaya yardımcı olan rahatlıklara karşı el oltasında ince misina hem dolaşır, hem çok çabuk kopar.

Balığa göre değişik misinalar kullanabilmek için her makinanın muhakkak bir yedek makarası olmalıdır.

Balık avında kalın olta kullanmanın bir çok mahzuru vardır : Kalın olta sağır olur. Balığın vurduğu çabuk duyulmaz.

Böyle oltalara (sağır olta) denir. Ayrıca kalın olta su akıntısına mukavemet göstereceğinden denizin içinde büyük bir kavis çizer, dip zor bulunur. Olta çalınıldığı zaman ancak kavis düzeleceğinden, çalınma balığa etki etmez.

Amatörün bilgisi, yalnız misinayı tanımakla oluşmuş değildir. Balığa çıkarken yanına aldığı takım kutusundan başka evine de başka balıklarda kullnacağı misinaların konulacağı ikinci bir takım kutusu veya bir çekmecesi olmalıdır.

Ayrıca günlük takım kutusunda o gün lüzumlu takımlar bulunurken depo çekmecesinde de çeşitli kalınlıkta oltalar, hazır bedenler, çapariler, değişik ağırlıkta iskandiller, sürütme ve atıp çekme takımları bulunur.

Yüz ve dip seğirtmeleri, yünlüler, çeşitli boy iğneler evdeki takım kutusunda yer alacak takımlardır.

Amatörlüğün en güzel tarafı beden, çapari, hatta yünlü, yüksük gibi takımlar kendisinin yapabilmesidir.

Bir amatör çeşitli düğümleri bilmeli, bilmiyorsa öğrenmelidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir