Misis Antik Kenti,Tarihi

Misis Antik Kenti,Çok eski devirlerden beri yerleşme gördüğü için tarihi eserler bakımından zengindir.

Misis Antik Kenti Tarihi

Fakat bugün çeşitli depremler ve zamanın aşındırması sonucu, bu eserler ancak yıkıntı olarak vardır.

Şehirdeki en eski buluntular antik devre ait sur duvarları, akropol, tiyatro, su yolu ve stadyum kalıntılarıdır, iyi durumda bugüne ulaşabilmiş olan Misis köprüsü IV. yy.da Doğu Roma imparatoru Büyük Constantinus (306-337) zamanında yapıldı, VI. yy.da imparator Justinianus I devrinde (527-565), baştanbaşa onarıldı.

Dokuz gözlü taş köprü daha sonraki devirlerde de birçok defa onarıldı. Osmanlı devrine ait son onarım kitabesi 1659 tarihlidir.

Misis höyüğünde bir sırt üzerindeki bahçe içinde bulunmuş olan ve Geç Roma devrine (IV. yy.) ait olduğu sanılan yer mozayiği sanat tarihi bakımından çok değerlidir.

Bazilika biçimindeki bir tapınağın yer mozaikleri olduğu anlaşılan ve küp biçimli ufak renkli taşlardan yapılmış olan bu mozaikler üzerinde geometrik şekiller ve bitki motifleriyle insan ve hayvan figürleri görülür.

Şehirdeki Türk eserleri ırmağın güneyinde kalan Havraniye köyü tarafındadır.

Bunların en önemlisi Sultan Mehmed IV tarafından derbent bekçilerinin ibadeti için yaptırılmış olan mescit’tir.

Klasik osmanlı üslubunda yapılmış ve kareye yakın planlı kubbesi olan bir yapıdır.

Misis’teki başka bir kalıntı Eski Han’a aittir. Handan sadece sivri kemerli ve süslemeli giriş kapısıyla duvar artıkları kaldı.

Yapıldığı devir kesin olarak bilinmeyen bu han 1542’de onarıldı.

Kitabe ve kaynaklardan anlaşıldığına göre, daha sonra, Mehmed IV’ün emriyle (1659) Köprülü Mehmed Paşa tarafından bu eski hanı da içine alan 120 ocaklı büyük bir han yaptırıldı.

Son depremlerde iyice çöken handan sadece 4 paye ayağıyla yıkık bir duvar kaldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir