Missouri Eyaleti

Missouri Eyaleti A.B.D.’nin ortasında eyalet: 180 456 km2; 5 163 000 nüf. Merkezi Jefferson City.Missouri eyaleti, Missouri ırmağı kollarının derin bir şekilde yardığı bir yaylada uzanır. Bu yayla Ozarks kütlesinin bir parçası olan ve örtüsü yapısal platformlarla kesilen yükselme geçirmiş bir tümseğe tekabül eder. Nispeten dar olan Mississippi vadisi, eyaletin doğu sınırıdır.

Başlıca gelir kaynağı tarımdır; mısır ve buğday tarımının yanı sıra büyük baş hayvancılık da (özellikle süt ve tereyağı üreten) yapılır; güneydoğuda ise tropikal bitkiler ve pamuk tarımı yapılan bölge baslar. Sanayi, güneybatıda kurşun üretimi ve dökümhaneler, Mississippi boyunca ve özellikle Saint Louis’de çeitlî sanayi ve besin sanayiiyle temsil edilir. Kuzeybatıdaki maden kömürü havzasının üretimi artmaktadır.

Missouri

Missouri Eyaleti Tarihi

P. Marquette’in keşfettiği (1673) ve fransız kolonların yerleştiği bölge, Ispanya’ya verildi (1762), Fransa tarafından geri alındı ama kısa süre sonra A.B.D.’ye bırakıldı (1803). Arazi haline getirilen (1805) ve Missouri adı verilen (1812) bölgenin eyalet haline getirilmesi, kölelik aleyhtarı Kuzey’in mahalefeti sebebiyle gecikti.

Missouri uzlaşması sayesinde köleliğin yürürlükte olduğu eyalet olarak kabul edildi (1812); buna karşılık 36°30/ enlemi kuzeyinde kurulacak bütün eyaletlerde köleliğin yasaklanması kararlaştırıldı. Ayrılık savaşı, Missouri’nin ikiye bölünmesine yol açtı: mahallî hükümet birliğe sadık kaldı; fakat bir de kölelik taraftarı ayrılıkçı bir hükümet kuruldu.

Missouri kongreye iki senatör ve on bir temsilci gönderir. Yasama meclisi dört yıl için seçilen, yarısı her iki yılda bir değiştirilen otuz dört senatör ve iki yıl için seçilen yüz elli dört temsilciden meydana gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir