Missouri Nehri,Missouri Irmağı

Missouri Nehri,Missouri Irmağı,A.B.D.’de ırmak, Mississippi’nin kolu (sağ kıyı); 4 370 km.Missouri, Kayalık Dağlar’dan doğar.

Yellowstone milli parkından çıkan üç kolun (Galiatin, Madison, Jefferson) birleşmesiyle meydana gelir, Big Belt ye Little Belt Mountains sarplıklarını bir geçitler dizisiyle aşar; bu kesimde çığırı çağlayanlarla (Great Fals) kesilmiştir.

«Missouri yaylaları» da denen yüksek Montana ovalarında çığırı batıdan doğuya yönelir.

Sağ kıyıdan, Kayalık Dağlar’dan veya eteklerinden doğan birçok kol alır; bu kolların başlıcası Yellowstone ırmağıdır.

Bad lands’larla kesilen bu ovalardan geçerken büyük ölçüde çamur taşıdığı için «Büyük Çamurlu» (Big Muddy) adını alır.

Williston’dan itibaren Missouri, kuzeybatı-güneydoğu, daha doğrusu kuzey-güney yönünde akar.

Gerçekten ırmak, son buzul devrinden kalma buzultaşlardan oluşan Missouri yamacıyla karşılaşır ve bu yamacı izler.

Sağ kıyıdan aldığı sas River) çok su ve pek çok çamur getirir. Missouri, Mississippi ile Saint Louis’de karşılaşır.

Missouri’nin rejimi, havzasının kuraklığından, eğintilerin dikliğinden, çığırının geçtiği kayaçların malzemesinden ve kollarından etkilenir.

Mississippi ile birleştiği yerde debisi düşüktür ve Mississippi’ninkinden üç kat geniş bir havzanın sularını toplamış olduğu halde onunkinden biraz azdır (2 700 m3 saniye).

Ancak Kayalık Dağların ilkbaharda eriyen karlarıyla beslenir ve kurak bir kara iklimi, hattâ bozkır iklimi hüküm süren yüksek yaylalarda buharlaşma çok fazladır.

Bu yaylaların sularını boşaltan akarsular, yılın büyük kısmında aşağı kesime doğru ağır ağır akar, fakat kış sonunda çok büyük çamur dalgaları sürükler.

Bu ırmakların hiç biri sefere elverişli değildir ve akış tarzları toprağa zararlı bir aşınmayı kolaylaştırır; bu yüzden Missouri havzasında, Missouri Valley Authority, Tennessee havzasına benzer planlar ve çalışmalar yapmaktadır.

Birçok vadi sulanmaya başlanmıştır: Missouri, Fort Peck’de bir barajla kesilmiş ve bir hidroelektrik santral kurulmuştur.

Sefer için yapılan hizmetler ise çok azdır: Missouri buharlı gemilerin girmesine ancak Niobrara ırmağıyla birleştiği yerden itibaren elverişlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir