Mithridates Kimdir,Hayatı

Mithridates Kimdir,VI Eupator, Büyük denir (M.ö. 132’ye doğr. – Pantikapaion veya Pantikape [bugün Kerç] 63).

Pontos kralı. Mithridates V’in oğlu. Gençliğinde avcıydı, aynı zamanda bilgili bir kişiydi.

Annesi Laodike’yi hapse atarak iktidarı ele geçirdi, haksız olarak kral seçilmiş olan kardeşi Khretos’u uzaklaştırdı, iskitlere karşı yardımına karşılık Kimmer Bosporosu’ndaki Yunanlılara hâkimiyetini kabul ettidi, Galatia ve Paphlagonia’nın bir kısmını ele geçirdi (103), Paphlagonia’nın fethinde (90) yardımını gördüğü Bithynia kralı Nikomedes III’ü tahtından indirdi (88), fakat Romalılar Mithridates’in önünü kestiler.

Senatonun oylarını elde etmeye çalıştıysa da başaramadı. Çocukluğundan beri düşman olduğu Roma’ya boyun eğdi, fakat yunan dünyasının Roma’ya ve Roma’nın iş adamlarına karşı duyduğu kini değerlendirmeye çalışarak savaşa hazırlandı.

Mithridates Savaşları

88’de Asia eyaletine saldırdı ve bütün Romalıların katlini emretti (bu katliamda 80 000 kişinin öldürüldüğü söylenir).

Asia kralı olarak Bergama’ya yerleşti. Adalara geçti (Rodos karşı koydu). Yunanistan’da Atina’yı işgal etti. 86’da Romalılar (Sulla ve Flavius Firmbria) Atina’yı ele geçirdiler ve Mithridates’i Khaironeia ve Orkhomenos’ta yendiler.

Yunan şehirleri Mithridates’in hâkimiyetinden bıkmaya ve bağlarını koparmaya başlamışlardı. 85’te Dardanos’ta barış yapmak, aldığı yerleri ve donanmasını terketmek zorunda kaldı. 82’de Licinius Murena, Pontos’a inatla saldırdı, fakat yenildi.

74’te yeni bir savaş oldu. Mithridates birkaç zafer kazandı, sonra Lucullus’a yenilince Ermenilerin yaşadığı bölgeye, damadı Tigranes’e sığındı.

Onun yardımıyla ve Romalıların iç anlaşmazlıklarından yararlanarak yeniden ilerledi. 66’da, Fırat üzerinde, Pompeius tarafından kesin olarak yenilgiye uğratıldı.

Pantikapaion’a yerleşen Mithridates bir süre sonra Karadeniz’de direndi. Oğullarından Frankes ona karşı bir ayaklanma düzenledi.

Mithridates zehir içerek intihar etmek istedi, fakat zehire alışık olduğundan başaramadı, bir galata askerine kendisini öldürttü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir