Mizancı Murat Kimdir,Kısaca Hayatı

Mizancı Murat Hakkında Kısa Bilgi,(Mehmed, denir), Türk yazarı (Tiflis, Dağıstan 1853 – İstanbul 1914).

Mizancı Murat Kısaca Hayatı

Yüksek öğrenimini Rusya’da yaptı. İstanbul’a geldi (1873) Dârülmuhallimin’de müdürlük ve tarih öğretmenliği yaptı (1880).

Haftalık Mizan dergisini çıkardı (ekim 1886), bu yüzden Mizancı Murad adıyla tanındı.

Bir süre Düyunı Umumiye komiserliğinde bulundu. Sonra Mülkiye mektebinde tarih dersleri verdi.

Fakat hürriyet fikirlerinden dolayı buradan çıkarıldı, Abdülhamid devrinde Mısır’a kaçtı (1895). Ertesi yıl Mısır’dan Avrupa’ya geçti.

İttihat ve Terakki cemiyetinin Cenevre kolunun lideri oldu. Sarayla anlaşarak İstanbul’a döndü (1897). Devlet şûrası üyesi oldu.

31 Mart olayını desteklediği gerekçesiyle Rodos adasına sürüldü. İstanbul’a döndükten bir süre sonra öldü.

Tanzimat edebiyatının ilk döneminde savunulan «ahlâkı düzeltme» ilkesini benimseyen yazar «edebiyatı ahlâkiye» adı verilen ezel bir edebiyat çığırını benimsemişti.

Mizancı Murat Eserleri

Turfanda mı, Yoksa Turfa mı (1891) adlı roman (millî roman türünde bir örnek vermek amacıyla yazıldı. Eserde Türkiye’nin o dönemdeki toplumsal durumu gerçekçi bir görüşle ele alınarak tenkit edilir); Tarih-i Umumî (1889); Tarih-i Ebül Faruk (Osmanlı Tarihi, 7 cilt, 1909-1914).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir