Mızıkalı Ali Haydar Bey

Mızıkalı Ali Haydar Bey,(1846-1904)-Operet Bestecisi, mabeyinci ve Binbaşı. İstanbul’da doğdu. Enderun-ı Hümâyûn ve Mızıka-yı Hümâyûn’dan yetişti. Saray’da kemancı ve flütçü olarak çalıştı. Enderun’da öğretmenlik ve Mâbeyincilik yaptı.

Bir saray görevlisi olarak devrin tanınmış yazarları ile dost olması II. Abdülhamid tarafından hoş karşılanmadı, Binbaşı iken emekliye ayrıldı. Ermeni besteci Çuhacıyan ile birlikte musikimizi sahneye getiren Türk operet bestecisi olarak tanınır. 1904 yılında İstanbul’da, Üsküdar’da 58 yaşında iken vefat etti. Mezarı Selimiye Tekkesi karşısındaki mezarlıktadır.

Mızıkalı Ali Haydar Bey Eserleri

Çengi (Ahmed Midhat’ın aynı adlı temsilinin bestesi, oynandı.)

Pembe Kız (operet, oynandı)

Allak Kız (operet)

Binbirdirek (operet)

Muhacir Marşı Türk-Macar Marşı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir