Moğolistan – Sayan Dağları

Moğolistan – Sayan Dağları Rusça Sayanıy, Orta Sibirya’da S.S.C.B. ile Moğolistan sınırında kütle; Munku Sardıyk’ta 3 491 m. Baykal gölünün batı ucuna

Sayan Dağları, batı Buryatya cumhuriyeti, Rusya.

hâkim olan Sayan dağlan, güneydoğudan kuzeybatıya (95. enleme kadar) doğru 500 km uzanır.

Sıradağlar 95. enlemde iki kola ayrılır; asıl sıradağların uzantısı olan Doğu Sayan dağları, güneybatıya doğru uzanan Batı Sayan dağları.

Sayan dağları, kuzeyde dışa doğru konveks bir kaba yay oluşturur ve batıdaki Altay Dağları’ndan doğuda Baykal Gölü’ne uzanır; güneyde bunlar Transbaikalia’nın Kharar-Daban dağ sistemine bağlanırlar.

Sayans, batı ve doğu aralıklarına ayrılabilir, bunların her biri farklı jeolojik geçmişe sahiptir ve yükselmelerin 3.000 metreyi aşan dağ düğümünde merkezde buluşur.

Doğu sıraları batıdan yüksektir ve birkaç buzulu vardır. Doğu Sayan dağının doruğu olan Munku-Sardyk Dağı, 3.445 metrelik bir yüksekliğe sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir