Molla Hüsrev Mescidi,Mimarisi | Tarihi Yapılar |

Molla Hüsrev Mescidi Molla hüsrev

mescidi veya Sofular mescidi, İstanbul’da Aksaray semtinde mescid.

Şeyhülislâm Molla Hüsrev tarafından inşa edildi (XV. yy.) Mimberini Ahmed Paşa (Mehmed IV zamanı) yaptırdı. XIX. yy.da esaslı onarım gördü.

Mihrabı çıkıntılı, duvarlar kagir, çatısı ahşaptır.

Minaresi sol tarafındadır.

Bir cevap yazın