Molla Mehmet Mekki

Molla Mehmet Mekki  Türk şairi ve devlet adamı (Mekke 1843 – İstanbul 1910). Medreseyi bitirdikten sonra zamanının tanınmış bilginlerinden ders aldı. Farsça ve Arapçayı, bu dillerde şür söylenebilecek kadar iyi öğrendi. Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli yerlerinde kadılık yaptı.

Eytam meclisi üyesi, Teftişi Evkaf müsteşarı oldu. Anadolu kazaskeri payesini aldı. Şiirleri kitap halinde basılmadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir