Monografi Nedir,Özellikleri Nelerdir | Edebiyat Terimleri |

Monografi Nedir,Özellikleri Nelerdir,(fr. monographie). Tarih, bilim v.b. alanlarında özel bir mesele üstüne yapılan inceleme.Bir kişi, bir hayat v.b. üstüne yapılan inceleme.

Ed. ve Sosyal bil. Türkiye’de bilimsel nitelik taşıyan monografiler ancak İkinci Meşrutiyetten sonra meydana getirildi.

Edebiyat alanında Fuad Köprülü (Türk Edebiyatında Aşık Tarzının Menşe ve Tekâmülü [1915], Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar [1918] v.b.); tarih ve sosyal bilimlerde Ziya Gökalp (Türk Medeniyeti Tarihi [1925] v.b.) ilk monografi örneklerini verdiler.

Monografi, istatistik’in zıddıdır: olayları bir bütün halinde toplu olarak ele almayarak ayrı ayrı olgular üstünde durduğu için, şekil bakımından tasviridir; nicelik üstünde durmaz, niteliğe bakar.

Metodun esası bir eşantiyonun seçilmesine, bu eşantiyonun deıinlemesine incelenmesine ve eşantiyondan hateket ederek bütüne varılmasına dayanır.

Le Play’in işçi aileleri üstüne yaptığı çalışmalarla kesin şeklini alan monografi soruşturması usulünün üstünlüğü, birtakım soyut değerler olan ortalamalar ve toplamlar yerine gerçek hayattan bir dilim üstünde durmasıdır; buna karşılık, kullanılması da o derece zordur.

Bir cevap yazın