Montana – Eyaleti,Tarihi | Coğrafya Bilgileri |

Montana – Eyaleti,A.B.D.’nin kuzeybatısında eyalet; doğuda Kuzey ve Güney Dakota, güneyde Wyoming, güneybatı ve batıda İdaho, kuzeyde Kanada’nın İngiliz Kolombiyası, Alberta Ye Saskatchewan evaletleriyle çevrilidir; 381 087 km2; 808 000 nüf.

Amerika – Montana Eyaleti

Merkezi Helena. Latince’de “dağlık bölgeler» anlamına gelen Montana Kelimesi, İspanyolca konuşan devletlerin kullandığı bir kelimedir. Eyalet topraklarının 3 263 km2’si göller ve ormanlarla örtülüdür.

Toprakların yaklaşık olarak beşte ikisini kaplayan orta ve batı kısımlar dağlıktır, öbür kısımlarda yükseklik 900-2 500 m arasında değişir.

Kayalık Dağlar’ın başlıca sıradağları Kuzey Montana’daki Glacier National park’tan güney sınırdaki Yellowstone National park’a kadar uzanır: en yüksek tepeleri 3 100 m’yi aşar.

Bu dağların başlıcaları şunlardır: Kanada sınırının güneyinden başlayarak kuzeydoğuya uzanan Bitterroot dağları; Bitterroot dağlarının kuzeyindeki Cabinet dağları; eyaletin ortasından doğuya doğru uzanan Big Belt ve Little Belt dağları; bunların güney ve batısındaki Tobacco Root dağları ve Bridger, Ruby, Gallatin, Msdison sıradağları; Wyoming sınırı boyunca doğuya doğru uzanan Absaroka sıradağları.

Montana’nın en yüksek tepesi Absaroka sıradağlarındaki Granite tepesidir (3 917 m). Montana’nın orta kesiminde «Yayla dağları» yer alır: Crazy, Highwood, Big Snowy, Judith, Moccassin, Little Rocky ve Bear Paw. Montana’nın, Missouri’nin güneyinde kalan bölümünün doğu kısmı, Büyük Ovalar’ın bir parçasıdır.

Montana

Eyalit dağlarından birçok ırmak doğar.

Başlıca ırmaklar Missouri ile kolları olan Milk ve Yellowstone ırmaklarıdır.

Glacier ırmağı. National park’tan kuzeye, Saskatchewan’a doğru akar.

Bölgedeki birçok tabiî gölün en büyüğü Flathead gölüdür (467 km2).

Montana’nın bitki örtüsü, eyaletin fiziki özelliklerine göre değişir

1. orta yükseklikteki dağlarda yetişen küçük ağaçlar, çalılıklar ve yüksek dağlardz yetişen çiçekler.

2. dağlık bölgedeki kozalaklılar ve bazı ot çeşitleri.

3. ovalık bölgelerde, yemlik bitkiler alçak yerlerde yetişen kaktüs v.b. gibi ağaçsılar.

Montana topraklarının hemen hemen dörtte birini kaplayan ormanların büyük bir kısmı işletilir.

Eyalette küçük baş hayvan ve av hayvanları yetiştiriciliğiyle balıkçılık gelişmiştir.

Başlıca gelir kaynağı olan tarım, eyalet gelirinin beşte birini karşılar: buğday (orta, doğu ve kuzeydoğu kısımlarda), arpa, şeker pancarı, patates, hardal tanesi, keten tohumu, kuru fasulye, yulaf.

Elma ve kiraz bahçeleri önemli yer tutar.

Montana, madenleriyle meşhurdur.

Altın ilk olarak 1852’de bulunmuştur.

Alder (Virginia City) ve Chance (Helena) ırmakları, dünyada altın çıkarılan en zengin ırmaklardandır.

1864’te ilk defa Argenta’da çıkarılan gümüş, Montana’nın ikinci önemli madenidir.

Zengin altın, gümüş ve bakır yatakları Philipsburg ve Butte’dedir. öbür önemli madenler, manganez, fosfat ve maden kömürüdür.

Montana nüfusunun 21 181’i kızılderililerden, 1 467’si zencilerden meydana gelir.

Ayrıca eyalette 29 905 yabancı yaşar.

56 İdare bölümüne ayrılan Montana’nın başlıca şehirleri: Great Falls,Billings , Butte ,Missoula,Helena ,Bazeman ,Anaconda ,Havre,Kalispell.

Adını Missouri’nin Great Falls kolundan alan Great Falls bölgesi Montana’nın başlıca maden tasfiye merkezi ve büyük bir tarım bölgesidir.

Kayalık Dağlar’ın batısındaki Butte, bakır sanay inde bir tasfiye merkezi olan Anaconda’ya bağlı olarak gelişmiştir.

Yellowstone kenarındaki Billings bir tarım (özellikle buğday ve pancar) şehridir.

Montana üniversitesinin bulunduğu Missoula şehri aynı zamanda geniş bir tahıl, hayvancılık ve süt ürünleri merkezidir.

Zengin bir tarım merkezi olan Bozemar’da Montana State üniversitesi kurulmuştur.

Helena ise önemli bir tarım merkezidir.

Bir cevap yazın