Montdidier Savaşı

 Montdidier savaşı 21 mart 1918’de Montdidier bölgesindeki alman saldırısına ve beş ay sonra, Almanların geri çekilmesine yol açan müttefik karşı saldırısına verilen ad. 1918’de Hindenburg ile Ludendorff, seri halinde yarma hareketlerine giriştiler. Bu saldırıların ilki 90 km’lik bir cephe üzerinde Oise’dan Scarpe’a kadar, fransız ve İngiliz cephelerinin birleştiği Noyon ve Montdidier yönünde yapılan saldırıdır.

Hutier, Manvitz ve Below emrindeki ordularla girişilen bu saldırılar, Gough kumandasındaki İngiliz ordusunu yenilgiye uğrattı. Bu ordu, La Fere’den Catelet’ye kadar olan mevzilerini kaybetti ve Almanlar beş gün içinde Noyon’a, Avre’da Roye’ya, Lassigny, Rosi-eres-en-Santerre ve Albert’e ulaştılar. 27 Martta, Hutier kumandasındaki alman ordusu Montdidier’ye girdi.

26 Martta, Foctı’un emrine verilen müttefik kuvvelteri, Fayolla, Somme nehrinin güneyinde bir cephe kurdu. Bu sırada İngiliz ordusuna kumanda eden Haig, Amiens’de savunmaya geçti. Son alman saldırılarını püskürten sağlam bir cephe kurdu.

8 Ağustosta Foch, Montdidier’den Roye üzerine 4. İngiliz ordusu (Rawlinson), 1. ve 3. Fansız orduları (Debenay ve Humbert) ile genel bir karşı saldırıya geçti. Yirmi günlük bir savaş sonunda Montdidier cephesi tekrar kurulabildi.

Montdidier Savaşı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir