Moralı Esseyyid Ali Efendi

Moralı Esseyyid Ali Efendi (?-1809)-Avrupa’ya gönderilen ilk Osmanlı elçisi ve yazar. Mora’da doğdu. 14 yaşında iken İstanbul’a geldi. Maliye kaleminde yetişti.

Defterhane Kesedarı, 1797-1800 yıllarında ilk daimî Paris elçisi, 1800 yılında Şıkk-ı Sâlis Defterdarı, Tersâne Defterdarı, Tophane Nâzırı oldu. III. Selim’in ıslahâtına taraftar olduğu halde Kabakçı ayaklanmasında kendini korudu. Alemdar Mustafa Paşa tarafını tuttu. IV. Mustafa’yı öldürtenler arasında olduğu söylenir.

II. Mahmud padişah olunca Akdeniz Boğazı Muhafızlığı’na tayin edildi. Ardından yollanan idâm fermanı ile 1809 yılında boğduruldu. Kesik başı İstanbul’a getirilerek II. Mahmud’a gösterilip Mahmud Paşa Camii bahçesine gömülmüştür.

İmzasını Fransızca “Esseyd Aly ” olarak atardı. “Paris Sefaret-nâmesi” adlı eseri Osmanlı Tarih Encümeni tarafından yayınlanmıştır.

Paris’te elçiliği sırasında Türkler hakkında sevgi ve ilgi topladığı görülmektedir. Ahmed Refik Altınay’ın “Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası’nın 1328 (1912) yılı 13-18’inci sayılarında yayınlanan Morali Ali Efendi’nin “Paris Sefareti” (elçiliği) adlı makalesinde bu konu geniş olarak anlatılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir