Moralite Nedir,Moralite Oyunu

Moralite Nedir,XV. yy.da çok tutulan tiyatro türü; ahlâki veya mizahi amaçlar taşıması, kişilerinin soyut ve sembolik oluşu ayırıcı özellikleridir.

En eski moralite’lere XV. yy.da rastlanır; 1450-1550 arasmında yazılanlar günümüze kadar kaldı.

Moralitelerin çoğu ahlâki ve dinidir: Bien Avisâ et Mal Avise (İyi Düşünen ile Kötü Düşünen), L’Homme Pecheur (Günah İşleyen Adam) adlı moralitelere göre, cehennem düzensiz bir yaşayışın kaçınılmaz sonucu, kurtuluş da hiristiyan yaşayışının sonucudur.

La Condamnation de Banquet’te (Şölenin Kınanması) oburluk yerilir; ötekiler eni konu dinidir; meselâ, L’Assomption de Notre-Dame (Meryem’in Göğe Çıkışı).

Bazı moralitelerde tartışmalara bile girilir: Le Concile oe Bâle (Basel Konsili) [1432] ve La Paix de Pâronne (Peronne Barışı) gibi. En ilgi çekicileri din dışı mirakl ve mister oyunlarına benzeyenlerdir; bunlarda efsane veya tarih konuları işlenir. Kişiler alegorik,basit soyutlamalardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir