Morgan le Fay Kimdir,Hikayesi

 Morgan le Fay Kimdir,Kral Arthur hikâyelerinde adı geçen peri.

Menşei kesinlikle bilinmez;bazıları onu kelt Muirgen ile (denizde doğmuş), irlandalı savaş tanrıçası Morrigan Ye Modron ile (kelt tanrıçası Matrona’dan) özdeşleştirirler.

Morgan le Fay Hikayesi

Adına önce Geoffrey of Monmouth’un Vita Merlini (Merlin’in Hayatı) [1150’ye doğr.] adlı eserinde rastlanır.

Burada Fata Morgana, Avalon’u yöneten dokuz kızkardeşten biridir.

İyileştirme ve biçim değiştirme yeteneği vardır.

Nitekim kral Arthur yaralandığında Avalon’a götürülür.

XII. yy.da yazılmış olan Roman de Troie’da (Truva Romanı) aşkını reddettiği için Hektor’dan nefret eden bir peri olarak adı geçer.

Chretien de Troyes da Erec adlı eserinde Fata Morgana’nın iyileştirme yeteneğinden söz eder.

Fata Morgana burada ilk defa kral Arthur’un kızkardeşi olarak karşımıza çıkar, aynı zamanda Avalon lordu Guigomar’ın peri sevgilisidir.

Aşk kırgınlığıyla ilgili iyileştirme ve düşmanlık gelenekleri, Fata Morgana’nın erkek kardeşiyle belirsiz görünen ilişkilerinin yer aldığı, XIII. yy. mensur romanında daha da geliştirilmiştir.

Gerek Lancelot ve Huth Merlin hikâyelerinde, gerek sir Thomas Malory’nin bu kaynaklara dayanarak yazdığı Morte d’Arthur’de (Arthur’ün ölümü) Morgan aşkta başarısızlığa uğradığından Arthur ile karısı Guinevere’in arasını açmaya çalışır.

Hattâ Arthur’ün ölümünden en çok yararlanan kişi görüntüsüne bürünür.

Morgan’ın düşman yönü perilerin ve büyücülerin şeytanca bilgilerle dolu kişiler olarak kabul edildiği ortaçağ nesir romanlarının bir niteliğidir.

Morgan’ın büyü gücünü kitaplardan ve Merlin’den öğrendiği anlatılır.

Avalon’da Arthur’u iyileştirmesi olayının da bir bakıma Hıristiyanlığın etkisi altında kaleme alındığı sanılır.

Gerek Mort Artu’da (Vulgata’nın bir bölümü) ve gerek Malory’de olduğu gibi, her ne kadar Morgana, Arthur’u büyüyle ortadan kaldırırsa da sonunda Arthur’ü bir hıristiyan mezarında görürüz.

XIII. ve XIV. yy.da yazılmış hikâyelerde Arthur’ün, Morgan’ın Avalon’da uyguladığı tedavi sayesinde ölmediği, yaşadığı da anlatılır ve Sicilya ile bir bağlantı kurulur.

Belki de narman etkisiyle ortaya çıkan bu Sicilya fikrinin bambaşka bir biçimde geleneğini sürdürdüğünü görürüz.

Fata Morgana terimi genellikle Messina boğazında görülen seraplara yerilen addır; burada, karşı kıyıdaki bir cismin dikey olarak uzadığının görülmesi sık sık rastlanan bir olaydır.

Bir cevap yazın