Mostarlı Mustafa Paşa Kimdir,Hayatı

Mostarlı Mustafa Paşa

Türk devlet adamı (? – İstanbul 1661). Enderunu Hümayundan yetişti. Doğancıbaşılıkla görevlendirildi. Yeniçeri ağası oldu (1628).

Aynı yıl Şam valiliğine getirildi, 1630’da görevinden alındı, önce nişancı, sonra Silistre valisi oldu (1643). Kubbealtı vezirliği payesi verildi (1644).

Bir cevap yazın