Muammer Raşit Seviğ Kimdir?

Muammer Raşit Seviğ,Türk hukukçusu (Menaha, Yemen 1885). Mehmed Raşid’ Paşanın oğlu. Galatasaray lisesini, İstanbul ve Paris Hukuk fakültelerini bitirdi.

İstanbul üniversitesi Hukuk fakültesinde muallim muavinliğine tayin edildi (1913). Beyrut ve Şam’da hukuk dersleri verdi. Ticaret ve Ziraat nezaretinde sigorta müdürlüğü yaptı.

Şarki karahisar’dan (Şebinkarahisar) mebus seçildi. Ticaret ve Ziraat nezareti müsteşarlığı, İstanbul Hukuk fakültesinde devletler hukuku müderrisliği yaptı. Amme hukuku dersleri verdi. Devletler Hususi hukuku ordinaryüs profesörü oldu.Devletler Hukuku Türk enstitüsü direktörlüğü yaptı.

Muammer Raşit Seviğ Eserleri

Devletler Hususi Hukuku (Vasfi Raşit Seviğ ile birlikte, 2 cilt, 1937-1943); Beynelmilel Münasebetlerde Mukavelelerin Akdedildiği Yerin Tayini (1943); Devletler Umumi Hukuku (1945).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir