Mübah Nedir?

Mübah Nedir? Şari’nin (Allah ve Rasulünün), yapıp yapmamayı mükellefin isteğine bıraktığı davranışları ifade için kullanılan bir fıkıh usulü terimi. “Helal” terimi de aynı anlamda kullanılır. Yemek, içmek, gezinti yapmak gibi fiiller, kendilerine başka bir şer’i hüküm bağlanmadıkça mubahtır; yani yapana sevab, terkedene günah yoktur.

Bu konuda dikkat edilmesi gerekli bir nokta, mubahın, olumlu veya olumsuz anlamda aşırılık derecesinde işlenmemesi gerektiğidir. Zira bu konuda, bu davranışa şer’an “haram” hükmü bağlanabilecektir. Mesela, mubah olan yeme-içme fiilinin, sağlığı yok edecek derecede ileri götürülmesi veya bunun aksine, hayatın sürdürülmesi imkansız kılacak kadar terkedilmesi halinde hüküm böyledir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir