Mübeccel Kıray Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları Biyografileri |

Mübeccel Kıray Kimdir Türk sosyolog (İzmir 1923).

Mübeccel Kıray Hayatı

1944’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi.

Aynı kurumda sosyoloji dalında yüksek lisans, ABD’de Northwestern Üniversitesi’nden kültürel antropoloji dalında doktora yaptı (1950).

1952’de İstanbul Üniversitesi İktisat Mübeccel KırayFakültesinde fahri asistanlık yapıp, 1954-1957 yılları arasında Abbott ilaç firmasında çalıştı.

1960’ta Gösterişçi İstihlak ve Tabakalaşma adlı teziyle üniversite dışından doçent oldu.

Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ders vermeye başladı.

1966-1973 yılları arasında bu kurumda profesör olarak çalışıp, 1965-1972 arasında Sosyal Bilimler Bölümü başkanlığı görevini üstlendi.

1966-1969 ve 1973-1974 yılları arasında London School of Economics’de konuk profesör olarak bulundu.

1974’te İstanbul Teknik Üniversitesi nde kentleşmeyle ilgili dersler vermeye başladı.

1978’de İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi (İİTA) Sosyoloji Bölümü başkanlığına, 1982’de İİTA’nın yerini alan Marmara Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı başkanlığına getirildi, 1990’da emekli oldu.

Kırsal ve kentsel toplumsal değişmeyi konu alan çalışmalarıyla çağdaş türk sosyolojisine önemli katkılarda bulundu.

Mübeccel Kıray Eserleri

Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası (1964), Yedi Yerleşme Noktasında Turizmle İlgili Sosyal Yapı Araştırması (1965), J.Hınderink ile birlikte hazırladığı Social Stratification as an Obstacle to Development (Bir Gelişme Engeli Olarak Toplumsal Tabakalaşma) [1970], Örgütleşemeyen Kent (1972),Toplumbilim Yazıları (1982).

Bir cevap yazın