Müberred Kimdir,Hayatı

Müberred Kimdir,El-Müberred,(Ebül Abbas Muhammed bin Yezid), arap dil bilgini (Basra 826 – Bağdat 898).

Öğrenimini Basra’da yaptı. Halife El-Mütevvekkil ile Feth bin Hakan arasında bir ayetin okunuşu yüzünden çıkan anlaşmazlıkta hakemliğe seçildi (1858).

El-Mütevekkirin öldürülmesinden sonra Bağdat’a geldi. Burada müderris olarak çalıştı.

öğrencileri arasında Ebu İshak el-Zeccac, Muhammed bin Keysan, Ebu Bekir el-Sulî gibi bilginler vardı.

Basra dil okuluna bağlı bilginlerin en yetkilisi sayılırdı. Saleb ile Bağdat’ta yaptığı dil tartışmaları önemlidir.

40’ı geçen eserleri çoğunlukla dil ve edebiyatla ilgilidir, bunlardan pek azı bugüne kaldı; en önemlisi El-Kâmil fi’l Adab’dır (Edebler Hakkında Tam Kılavuz).

İçinde hadisler, mev’izeler, hutbeler, darbı meseller, eski şairlerden alınma şiirler ve tarihî menkıbeler yer alır. Bu esere Ahfeş el-Asgar’ın şerhi ve ekleri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir